ARCHITECTA JÄSENKIRJE 7 / 2016

PIKKUJOULU

Pikkujoulua juhlitaan torstaina 08.12.2016 Ravintola Bröd Punavuoressa, Bulevardi 28. Tutustumme ensin klo 18 Hotelli Indigoon, joka on rakennettu entisen Teboilin pääkonttoriin, Bulevardi 28. Sami Horto Arkkitehdit Soini & Horto Oy:stä tulee esittelemään työn.

Esittelyn jälkeen syömme omakustanteisen illallisen hotellissa sijaitsevassa Restaurant Bröd Punavuoressa. Yhdistys tarjoaa tervetuliaisjuoman.

Pikkujouluun ilmoittautuminen 2.12.2016 mennessä joko sähköpostilla tai puhelimitse Hanna Routa, routa@dlc.fi, puh. 040-5134579. Ilmoita samalla mahdolliset ruoka-ainerajoitukset. Illallinen 40 € maksetaan Architectan tilille FI28 8000 1700 0836 61 ilmoittautumis­päivämäärään mennessä. Käytä maksaessa viitenumeroa, jonka Hanna antaa jokaiselle osallistujalle.

ARCHITECTAN UUSI HALLITUS 2017

Syyskokouksessa 9.11.2016 valittiin Architectalle uusi hallitus vuodelle 2017. Hallitukseen valittiin Noora Aaltonen ja Annika Marttinen erovuorossa olleen Eeva Stålhammarin ja eroa pyytäneen Outi Berghällin tilalle. Heidän lisäkseen hallitukseen kuuluu Pirkko-Liisa Schulman, puheenjohtaja, Susan Niemelä, varapuheenjohtaja, Maija Ojala, sihteeri, sekä Maini Alho, Hilkka Lehtonen, Hanna Routa ja Aino Tuori. Hallituksen ulkopuolisina jatkaa Marja Kyyhkynen rahastonhoitajana ja Marja-Liisa Heikkilä arkistonhoitajana.

ARCHITECTAN 75-VUOTISJUHLA

Suunnittelemme Architectan juhlavuoden 2017 ohjelmaa: seminaaria naisarkkitehdeistä, heidän työstään ja asemastaan sekä tietysti hauskaa iltajuhlaa. Tule mukaan ideoimaan! Ilmoita meille, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmään.

Tulevasta ohjelmasta tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä. Seuratkaa myös yhdistyksen kotisivuja www.architecta.fi, jossa myös on luettavissa jäsenkirjeet.

ARCHITECTA MEDLEMSBREV 7 / 2016

LILLAJULFEST
Lillajulfesten firas torsdagen den 08.12.2016 i restaurang Bröd Punavuori, som ligger i Hotell Indigos hus. Vi startar med att kl. 18.00 bekanta oss med Hotell Indigo, Bulevarden 28. Huset var tidigare Teboils huvudkontor. Arkitekterna Soini & Horko planerade ändringen från kontorshuset till ett hotell. Sami Horko kommer att presentera byggnaden.

Lillajulssupén intas sedan i restaurang Bröd Punavuori i samma byggnad. Architecta bjuder på välkomstdrinken.

Anmälning senast den 2.12.2016 till Hanna Routa e-post routa@dlc.fi eller tel 040-5134579. Meddela samtidigt om du har en specialdiet. Supén 40 € betalas till Architectas konto FI28 8000 1700 0836 61 vid anmälningen. Använd vid betalningen ditt referensnummer, som Hanna meddelar till varje deltagare.


ARCHITECTAS NYA STYRELSE 2017

Vid höstmötet 9.11.2016 valdes en ny styrelse för är 2017. Noora Aaltonen och Annika Marttinen valdes i stället för Eeva Stålhammar som var i tur att avgå och Outi Berghäll som hade anhållit om avsked. De övriga styrelsemedlemmarna är Pirkko-Liisa Schulman, ordförande, Susan Niemelä, viceordförande, Maija Ojala, sekreterare, samt Maini Alho, Hilkka Lehtonen, Hanna Routa och Aino Tuori. Som tjänsteinnehavare utanför styrelsen fortsätter Marja Kyyhkynen som skattemästare och Marja-Liisa Heikkilä som arkivarie.

ARCHITECTAS 75-ÅRSFEST

Jubileumsårets 2017 program är under planering: ett seminarium kring kvinnliga arkitekter, deras arbeten och status samt naturligtvis en trevlig galakväll. Kom med att ge idéer! Meddela om du är intresserad av att komma med till arbetsgruppen.

Mera information om kommande program i följande medlemsbrev. Följ även våra hemsidor www.architecta.fi. Där kan du även läsa medlemsbreven.