Jäsenkirje 6/2017

ARCHITECTA JÄSENKIRJE 6/2017

Hyvää juhlavuotta kaikki architectat!

75-vuotisjuhlat on vietetty – kiitos runsaasta osanotosta sekä seminaarissa ja iltajuhlassa. Iltajuhlassa annettiin Architectan ansiomitalit entisille puheenjohtajille Maria Ailiolle ja Maija Ojalalle sekä hallituksen jäsenille Hanna Roudalle ja Hilkka Lehtoselle. Mielenkiintoinen seminaari sai paljon huomiota. Olemme saaneet vuoden aikana monta uutta jäsentä!

MARRASKUUN EKSKURSIO ROIHUVUOREN ALA-ASTEEN KOULUUN

Teemme ekskursion maanantaina 6.11.2017 klo 17 Roihuvuoren ala-asteen kouluun, jonka on suunnitellut Aarno Ruusuvuori. Vuonna 2016 valmistuneen peruskorjauksen on suunnitellut Jeskanen–Repo–Teränne Arkkitehdit Oy. Peruskorjaus oli Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokas 2017 ja sen esittelee arkkitehti Timo Jeskanen. Esittelyn päätteeksi koulun vanhempainyhdistys järjestää meille omakustanteiset kahvit ja sitä varten tarvitsemme osanottajien määrän – tuemme näin koululaisten harrastuksia. Ilmoita tulostasi 3.11.2017 mennessä joko sähköpostilla tai puhelimitse Hanna Routa, routa@dlc.fi, puh. 040 513 4579. Osoite: Vuorenpeikontie 7, bussit 80 ja 82 Herttoniemen metroasemalta.

ARCHITECTAN JULKAISU

Architecta on julkaissut Hilkka Lehtosen kirjoittaman kirjan Me – ensimmäiset väitelleet suomalaiset naisarkkitehdit 1984-1994, jota voi tilata pirkko-liisa.schulman@bydesign.fi, hinta 10 € ja postikulut.

KUTSU 100 TASA-ARVOTEKOA -JUHLIIN

Tervetuloa mukaan juhlistamaan Suomen juhlavuoden kunniaksi tehtyjä tasa-arvotekoja! 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa erilaiset organisaatiot yhteiskunnan kaikilta sektoreilta ovat tehneet uusia ja konkreettisia toimia sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi Suomessa. Hanke huipentuu perjantaina 10.11.2017 kaikille avoimeen juhlaan Helsingin yliopiston juhlasalissa. Luvassa on paljon vaikuttavia tasa-arvotekoja, tasa-arvoparaati ja huikeita kulttuuriesityksiä. Ohjelma alkaa kello 13.00 tasa-arvotekonäyttelyyn tutustumisella, kuohuviinitarjoilulla ja vapaalla seurustelulla. Kello 14.00 siirrytään juhlasaliin nauttimaan esityksistä ja huippupuhujista sekä vaikuttumaan monipuolisista tasa-arvoteoista.

Ilmoittaudu 26.10.2017 mennessä http://tasaarvo100.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=452&newstitle=100+tasa-arvotekoa+-juhlien+ohjelma+julkaistu%21

ARCHITECTASTA KIINNOSTUNEITA

Tamperelainen arkkitehti Lasse Majuri suunnittelee julkaisua Wivi Lönnistä. Mikäli sinulla on henkilökohtaisia tai muitakin muistoja Lönnistä, Majuri olisi kiitollinen yhteydenotosta, puh. 044 517 5537, lasse.majuri@pirkanmaa.fi.

Tulevasta ohjelmasta tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä. Seuratkaa myös yhdistyksen kotisivuja www.architecta.fi, jossa myös on luettavissa jäsenkirjeet.

ARCHITECTA MEDLEMSBREV 6/2017

Gott jubileumsår alla architector!

75-årsfesten är över – tusen tack för det digra deltagandet i både seminariet och kvällsfesten! På kvällen delades ut Architectas meritmedaljer till tidigare ordföranden Maria Ailio och Maija Ojala samt till styrelsens medlemmar Hanna Routa och Hilkka Lehtonen. Det intressanta seminariet väckte uppmärksamhet. Vi har fått många nya medlemsansökningar!

EXKURSION I NOVEMBER TILL KASBERGETS LÅGSTADIESKOLA

Måndagen den 6.11.2017 kl. 17 gör vi en exkursion till Kasbergets lågstadieskola. Skolan är planerad av Aarno Ruusuvuori. Grundrenoveringen blev färdig år 2016 planerad av Jeskanen–Repo–Teränne Arkkitehdit Oy. Skolan var föreslagen som en av kandidaterna till Arkitekturens Finlandia-pris 2017. Arkitekt Timo Jeskanen presenterar skolan. Efter presentationen ordnar skolans föräldrarförening kaffe som var och en betalar. Därför behöver vi veta antalet deltagare. På det här sättet kan vi stöda elevernas verksamhet. Anmälan om deltagande görs senast den 3.11.2017 antingen per e-mail eller per telefon till Hanna Routa, routa@dlc.fi, puh. 040 513 4579. Skolans adress Vuorenpeikontie 7, bussarna 80 och 82 från Hertonäs metrostation.

ARCHITECTAS PUBLIKATION

Architecta har gett ut boken Me – ensimmäiset väitelleet suomalaiset naisarkkitehdit 1984-1994 som är skriven av Hilkka Lehtonen. Boken finns endast på finska. Den kan beställas från pirkko-liisa.schulman@bydesign.fi. Priset är 10€.

INBJUDAN TILL 100 JÄMSTÄLLDHETSGÄRNINGARNA -FESTEN

Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden i samarbete med Helsingfors universitets jämställdhetskommitté ordnar 100 jämställdhetsgärningar -fest fredagen den10.11.2017 kl 13–16 i Helsingfors Universitets solennitetssal (ingång Alexandersgatan 5). Programmet är huvudsagligen på finska. I programmet ingår kultur, jämställdhetsparad mfl. Programmet inleds kl. 13 med att bekanta sig med utställningen om jämställdhetsgärningar samt skumvinservering. Kl. 14 börjar den egentliga festen i solennitetssalen.

Anmäl dig till festen senast 26.10.2017 http://tasaarvo100.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=452&newstitle=100+tasa-arvotekoa+-juhlien+ohjelma+julkaistu%21.

UPPGIFTER OM ARCHITECTA EFTERLYSES

Arkitekt Lasse Majuri från Tammerfors planerar att ge ut en publikation om Wivi Lönn. Ifall du har personliga eller övriga minnen angående Lönn skulle Majuri vara tacksam över kontakten, tel. 044 517 5537, lasse.majuri@pirkanmaa.fi.

Mera information om kommande program i följande medlemsbrev. Följ även våra hemsidor www.architecta.fi. Där kan du även läsa medlemsbreven.