Jäsenkirje 5/2017

ARCHITECTA JÄSENKIRJE 5/2017

Hyvää juhlavuotta kaikki architectat!

ELOKUUN EKSKURSIO MAUNULA-TALOON
Teemme ekskursion tiistaina 29.8.2017 klo 17 Arkkitehtitoimisto K2S:n suunnittelemaan Maunula-taloon, Metsäpurontie 4 (sisäänkäynti Pakilantien kautta). Talossa toimii kirjasto, nuorisotalo ja työväenopisto. Taloon pääsee esimerkiksi bussilla 66 Rautatientorin laiturista 10 klo 16.16, 16.20 ja 16.26. Paluumatkan jälkeen Rautatientorille juomme omakustanteiset kahvit Coffee Housessa Asema-aukiolla (Sokos).

ARCHITECTASTA KIINNOSTUNEITA
Tietokirjailija, FM Mikko Laaksonen kirjoittaa kirjaa Turun 1940-50-luvun arkkitehtuurista. Kirjassa tulee esille muun muassa Annikki Harlaksen, Armi Harvan ja Hilkka Junnilan toiminta Turun virka-arkkitehteina sekä Kaisa Harjanteen ja Maija Suurlan Turkuun suunnittelema As Oy Linnankatu 45. Laaksonen on kiitollinen lisätiedoista arkkitehtien urasta ja elämästä, joita voi lähettää sähköpostitse mikala@utu.fi tai soittaa 040-7202256. Kirja ilmestyy Turun kirjamessuille.

Tamperelainen arkkitehti Lasse Majuri suunnittelee julkaisua Wivi Lönnistä. Mikäli sinulla on henkilökohtaisia tai muitakin muistoja Lönnistä, Majuri olisi kiitollinen yhteydenotosta, puh. 044 517 5537, lasse.majuri@pirkanmaa.fi.

SVEITSILÄISET KOLLEGAT ODOTTAVAT VIELÄ YHTEYDENOTTOA
Ryhmä sveitsiläisiä naisarkkitehtejä ja -insinöörejä, SIA Femme, tulee Helsinkiin 7.-10.9. 2017 ja haluaisi tavata Architectan jäseniä ja tutustua naisten suunnittelemiin rakennuksiin. Jos olet kiinnostunut tapaamaan, ota yhteyttä maija.ojala@me.com tai Anjéla Aubert, anjelaaubert@gmail.com. Osa meistä on silloin Architectan matkalla Amsterdamissa emmekä voi tavata heitä.

ARCHITECTAN 75-VUOTISJUHLA
Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston myöntämän 4000 euron apurahan lisäksi Architecta sai Greta ja William Lehtisen säätiöltä 3000 euron apurahan Architectan 75-vuotisjuhlaseminaarin järjestämiseen.
Kaikille avoin seminaari ”Arkkitehdin muuttuva ammattikuva” pidetään lauantaina 7.10.2017 klo 12 kaupunkisuunnitteluviraston Laiturilla (vanha linja-autoasema). Seminaariin aloittaa Yalen yliopiston arkkitehtikoulun apulaisdekaani, arkkitehti Peggy Deamer. Tilaisuus jatkuu paneelikeskustelulla puheenjohtajana Aija Staffans Aalto-yliopistosta. Keskusteluun ottaa osaa arkkitehdit Noora Aaltonen, Anders Adlercreutz, Anu Puustinen ja Pirjo Sanaksenaho sekä maisema-arkkitehti Pia Kuusiniemi ja taidehistorioitsija Kirsi Saarikangas. Illalla jatkamme juhlia jäsenten kesken.

Tulevasta ohjelmasta tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä. Seuratkaa myös yhdistyksen kotisivuja www.architecta.fi, jossa myös on luettavissa jäsenkirjeet.

ARCHITECTA MEDLEMSBREV 5/2017

Gott jubileumsår alla architector!

EXKURSION I AUGUSTI, MÅNSAS, MAUNULA-HUSET
Vi gör en exkursion tisdagen den 29.8.2017 kl. 17.00 till Maunula-huset. Adressen är Metsäpurontie 4,(ingång från Pakilanties sida) Huset är planerat av arkitektbyrå K2S och det innehåller bibliotek, ungdomsgård och utrymmen för arbetarinstitutet. Bussen avgår från Järnvägstorgets perrong 10 kl.16.16, 16.20 och 16.26. Efter hemresan tillbaka till Järnvägstorget samlas vi till ett gemensamt kaffe på egen bekostnad i Coffee House på Stationsplatsen (Sokos).

UPPGIFTER OM ARCHITECTA EFTERLYSES
Författaren, FM Mikko Laaksonen håller på att skriva en bok om 1940-50 tals arkitektur i Åbo. Han skall ta upp bl.a. Annikki Harlas´, Armi Harvas och Hilkka Junnilas verksamhet som tjänstemanna-arkitekter hos Åbo stad samt bostadsaktiebolagshuset Slottsgatan 45 som är planerat av Kaisa Harjanne och Maija Suurla. Laaksonen skulle vara tacksam om tilläggsuppgifter angående arkitekternas karriär och livsöden. Uppgifter kan skickas per email :mikala@utu.fi eller ringa 040 7202256. Boken kommer ut till Åbos bokmässa.

Arkitekt Lasse Majuri från Tammerfors planerar att ge ut en publikation om Wivi Lönn. Ifall du har personliga eller övriga minnen angående Lönn skulle Majuri vara tacksam över kontakten, tel. 044 517 5537, lasse.majuri@pirkanmaa.fi

KOLLEGER FRÅN SCHWEIZ ÖNSKAR KONTAKT
En grupp schweiziska kvinnliga arkitekter och –ingeniörer, SIA Femme, är på väg till Helsingfors 7-10.9 2017 och skulle vilja träffa finska kolleger och bekanta sig med byggnader som är planerade av kvinnor. Om du är intresserad av att träffa gäster ta kontakt med maija.ojala@me.com eller Anjéla Aubert,anjelaaubert@gmail.com.
Architecta gör ju en exkursion till Amsterdam vid samma tidpunk så att en stor del av oss har inte möjlighet till träff.

ARCITECTAS 75-ÅRSFEST
Finska Kulturfondens Nylands fond har beviljat 4000 euro och Greta och William Lehtinens stiftelse 3000 euro för anordnandet av ett seminarium i samband med Architectas 75-års jubileum.
Seminariet, som är öppet för alla äger rum lördagen den 7.10.2017 med början kl. 12.00 i stads¬planerings¬verkets Laituri (den gamla busstationen) . Temat är” Arkitektens yrkesroll i omvandling”. Seminariet öppnas av Yale arkitektskolas vicedekan, arkitekt Peggy Deamer. Tillställningen fortsätter i form av en panel¬diskussion med Aija Staffans från Aalto universitet som ordförande. Arkitekterna Noora Aaltonen, Anders Adlercreutz, Anu Puustinen och Pirjo Sanaksenaho samt landskaps¬arkitekt Pia Kuusniemi samt konsthistoriker Kirsi Saarikangas deltar i diskussionen.
På kvällen fortsätter vi festen oss emellan
Mera information om kommande program i följande medlemsbrev. Följ även våra hemsidor www.architecta.fi. Där kan du även läsa medlemsbreven.