Jäsenkirje 4/2019

Aurinkoinen alkukevään tervehdys kaikille Architectoille!


Yhdistetty Architectan maaliskuun ekskursio ja vuosikokous järjestetään maanantaina 18.3. 2019 klo 17.00 – 20.00 Parviainen Arkkitehtien toimistolla.


Toimisto on tietomallintamisen edelläkävijöitä Suomessa ja he ovat panostaneet mallintamiseen
jo vuosituhannen alusta. Virtuaalimallit ovat heille osa tietomallinnusosaamista. Heidän
suunnittelemissa hankkeissa projekti on koettavissa kolmiulotteisena jo suunnitteluvaiheessa.


Myös me pääsemme kokeilemaan virtuaalimallin käyttöä!
Saamme kuulla myös toimiston tuoreista suunnitteluprojekteista ja suunnittelutoimiston
pyörittämisestä yleensäkin.
Tämän jälkeen jatkamme kahvituksella ja Architectan vuosikokouksella toimiston Muuntamo-tilassa (entinen Helsinki Energian tila)
Ystävällisesti tervetuloa sekä Architectan että Parviainen arkkitehtien puolesta!


Ilmoittautuminen viimeistään to 14.3.2019 Eeva Stålhammarille, eeva.stalhammar@kolumbus.fi


Nähdään osoitteessa:
Parviainen Arkkitehdit
Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki
Puh. (09) 4174 1400


Tutustu toimistoon ja projekteihin:
http://www.parviainenark.fi
Löydät Parviainen Arkkitehdit Ruoholahdesta täältä:
https://goo.gl/maps/bzTEMFgeRvM2


Merkitse kalenteriisi jo seuraava ekskursio-aika tiistai 23.4. 2019.
Asiasta tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.
Föreningen för kvinnliga arkitekter Architecta rf Medlemsbrev 4/2019
Soliga vårhälsningar till alla Architector!


Architectas marsexkursion och årsmöte kommer att ordnas måndagen 18.3. 2019
kl 17.00 – 20.00 på byrån Parviainen Arkkitehdit.


Byrån är en föregångare i Finland på datamodeller och har satsat på skapandet av
datamodeller ända sen början av årtusendet. Virtualmodeller hör till deras specialkunnande.

I byråns projekt kan planerna upplevas tredimensionellt redan i planeringsskedet. Vi kommer
också att få prova på användandet av virtualmodeller!
Vi får också höra om byråns nyaste planeringsprojekt och om upprätthållandet av planeringbyråverksamhet i allmänhet.
Efter det här fortsätter vi med kaffe och Architectas årsmöte i byråns utrymme Muuntamo (Helsingfors Energis f.d. utrymme).


Varmt välkomna på Architectas och Parviainen arrkkitehdit:s vägnar!
Anmälningar senast to 14.3.2019 till Eeva Stålhammar, eeva.stalhammar@kolumbus.fi


Vi ses på adressen:
Parviainen Arkkitehdit
Porkkalagatan 11, 00180 Helsingfors
Tel. (09) 4174 1400


Bekanta dig med byrån och projekten:
http://www.parviainenark.fi
Du hittar Parviainen Arkkitehdit i Gräsviken här:
https://goo.gl/maps/bzTEMFgeRvM2


Anteckna nästa exkursionstidpunkt i din kalender tisdagen 23.4.2019.
Mera information i nästa medlemsbrev.