Jäsenkirje 3/2017

ARCHITECTA JÄSENKIRJE 3/2017

Hyvää juhlavuotta kaikki architectat!

HUHTIKUUN EKSKURSIO SUVELAN KAPPELIIN

Teemme ekskursion torstaina 20.4.2017 klo 17 Suvelan kappeliin, Kirstintie 24, Espoo. Rakennus on Mies van der Rohe -palkintoehdokas. Kappelin esittelee suunnittelija arkkitehtitoimisto OOPEAA:sta. Kappelin lähelle pääsee bussilla 154 Kampin keskuksesta klo 16.05 ja 16.17. Paluumatkan jälkeen juomme omakustantaiset kahvit Kampin keskuksessa.

TOUKOKUUN EKSKURSIO HILJENTYMISEN PIHAAN ARABIANRANTAAN

Teemme ekskursion keskiviikkona 31.5.2017 klo 17 Arabianrantaan Hiljentymisen pihaan, joka on palkittu vuoden 2016 ympäristörakenteena. Pihan ympärillä on eri arkkitehtitoimistojen suunnittelemia kerrostaloja. Pihaa esittelee maisema-arkkitehti Teresa Rönkä Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:stä. Piha sijaitsee Toukolankadun varrella, sisäänkäynti Berliininkadulta ja Lontoonkadulta. Tapaamme sisäänkäyntipolkujen keskellä. Kävelyn jälkeen menemme omakustanteisille kevätkauden lopettajaiskahveille läheiseen Arabian kauppakeskukseen.

ARCHITECTAN 75-VUOTISJUHLA

Architecta viettää 75-vuotisjuhlaa lauantaina 7.10.2017. Kaikille avoin seminaari ”Arkkitehdin muuttuva ammattikuva” alkaa klo 12 kaupunkisuunnitteluviraston Laiturilla (vanha linja-autoasema). Seminaariin aloittaa Yalen yliopiston arkkitehtikoulun apulaisdekaani, arkkitehti Peggy Deamer. Tilaisuus jatkuu paneelikeskustelulla puheenjohtajana Aija Staffans Aalto-yliopistosta. Keskusteluun ottaa osaa arkkitehdit Noora Aaltonen, Anders Adlercreutz, Anu Puustinen ja Pirjo Sanaksenaho sekä maisema-arkkitehti Pia Kuusiniemi ja taidehistorioitsija Kirsi Saarikangas.

Illalla jatkamme juhlia jäsenten kesken.

Tulevasta ohjelmasta tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä. Seuratkaa myös yhdistyksen kotisivuja www.architecta.fi, jossa myös on luettavissa jäsenkirjeet.


ARCHITECTA MEDLEMSBREV 3/2017

Gott jubileumsår alla architector!

EXKURSION I APRIL , SÖDRIKKAPELLET (SUVELAN KAPPELI) , ESBO

Vi gör en exkursion till Södrikkapellet i Esbo torsdagen den 20.4. kl. 17.00. Adressen är Kirstivägen 24, Esbo. Byggnaden är föreslagen att delta i tävlingen om Mies van de Rohe-priset. Kapellet presenteras av en representant för arkitektbyrå OOPEAA. Bussen 154 från Kampens bussterminal går till närheten av kapellet, t.ex. kl 16.05 och 16.17. Efter hemresan tillbaka till Kampen samlas vi till en gemensam kaffe på egen bekostnad i köpcentrumet.

EXKURSION I MAJ TILL STILLHETENS GÅRD VID ARABIASTRANDEN

Onsdagen den 31.5.2017 kl. 17.00 gör vi en exkursion till Arabiastranden, till Stillhetens gård, som fick år 2016 pris som årets miljöverk. Gården omringas av bostadshus planerade av olika arkitektbyråer. Gården presenteras av landskapsarkitekt Teresa Rönkä från Landskaps- och arkitektbyrå Maanlumo Ab. Gården ligger vid Majstadsgatan med ingångar från Berlingatan och Londongatan. Vi träffas i mitten av ingångarna. Efter promenaden går vi till en gemensam kaffestund på egen bekostnad till Arabias köpcentrum för att fira vårsäsongens avslutning.

ARCITECTAS 75-ÅRSFEST

Architecta firar sin 75-årsfest lördagen den 7.10.2017 . Ett seminarium, som är öppet för alla ” Arkitektens yrkesroll i omvandling” börjar kl. 12.00 i stads­planerings­verkets Laituri (den gamla busstationen) . Seminariet öppnas av Yale arkitektskolas vicedekan, arkitekt Peggy Deamer. Tillfället fortsätter i form av en panel­diskussion med Aija Staffans från Aalto universitet som ordförande. Arkitekterna Noora Aaltonen, Anders Adlercreutz, Anu Puustinen och Pirjo Sanaksenaho samt landskaps­arkitekt Pia Kuusniemi samt konsthistoriker Kirsi Saarikangas deltar i diskussionen.

På kvällen fortsätter vi festen i medlemmarnas sällskap.

Mera information om kommande program i följande medlemsbrev. Följ även våra hemsidor www.architecta.fi. Där kan du även läsa medlemsbreven.