ARCHITECTA JÄSENKIRJE 2/ 2016

EKSKURSIO OP VALLILAAN JA VUOSIKOKOUS
Teemme ekskursion tiistaina 15.3.2016 JKMM Arkkitehdit Oy:n suunnittelemaan OP Vallilan kortteliin, joka valmistui viime vuonna. Tapaamme osoitteessa Teollisuuskatu 1, 00510 Helsinki klo 17. Ilmoittautuminen Hanna Roudalle routa@dlc.fi, 040-5134579 viimeistään torstaina 10.3.2016. Lähelle tulee raitiovaunut 6, 7 ja 8 sekä useita busseja.
Ekskursion jälkeen pidetään Architectan vuosikokous klo 18.15 Kahvila Sävyssä, Aleksis Kiven katu 12, 00500 Helsinki. Kahvila on lyhyen matkan matkan päässä OP Vallilasta Dallapenpuiston toiselle puolelle. Architecta tarjoaa kahvit ja kahvileivän. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Tervetuloa!

ARCHITECTAN KILPAILU
Architecta on järjestänyt kilpailun arkkitehtiopiskelijoille Wivi Lönnin muistolaatan suunnittelusta. Laatta sijoitetaan Lönnin suunnitteleman NNKY:n talon, nykyisen Hotelli Helkan seinälle ja paljastetaan 24.4.2016, jolloin NNKY täyttää 120 vuotta. Kerromme voittajan nimen vuosikokouksessa!

TULEVAA OHJELMAA
Kevään päiväekskursioksi on suunniteltu junamatka Mänttään Serlachius-museoihin lauantaina 16.4.2016.
Taidemuseo Göstassa on vielä nähtävänä maailman merkittävimpiin nykytaiteilijoihin kuuluvan saksalaisen Anselm Kieferin teoksia. Näyttelyiden lisäksi tutustumme museon päärakennukseen, arkkitehti Jarl Eklundin vuorineuvos Gösta Serlachiukselle suunnittelmaan Joenniemen kartanoon, sekä barcelonalaisarkkitehtien Héctor Mendozan, Mara Partidan ja Boris Bezanin suunnittelemaan palkittuun Göstan paviljonkiin. Seuraavassa jäsenkirjeessä enemmän yksityiskohtia matkan järjestelyistä.
Restauroitu Kansalliskirjasto avasi ovensa 1.3.2016. Suunnittelemme sinne ekskursiota toukokuussa.
Syyskuussa on ulkomaan ekskursion vuoro!
Syyskokous pidetään tiistaina 8.11.2016.
Pikkujoulua juhlitaan torstaina 8.12.2016.

Tulevasta ohjelmasta tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä. Seuratkaa myös yhdistyksen kotisivuja www.architecta.fi, jossa myös on luettavissa jäsenkirjeet.

ARCHITECTA MEDLEMSBREV 2/ 2016

EXKURSION TILL OP VALLILA SAMT ÅRSMÖTE
Tisdagen den 15.3.2016 gör vi en exkursion till Andelsbankens nya finanskvarter OP Vallila, som blev färdig förra året och är planerat av JKMM Arkkitehdit Oy.
Vi träffas på adressen Industrigatan 1, 00510 Helsingfors kl. 17.00. Anmälningarna till Hanna Routa routa@dlc.fi eller tel. 040-5134579 senast torsdagen den 10.3.2016. Spårvagnarna 6, 7 och 8 samt flera bussar kommer till närheten.
Efter exkursionen hålles Architectas årsmöte kl. 18.15. i Kahvila Sävy, Aleksis Kivigatan 12, 00500 Helsingfors. Cafet ligger nära OP Vallila, på andra sidan av Dallape-parken. Architecta bjuder på kaffe/te med bröd.. Vid årsmötet behandlas de stadgeenliga ärendena, bl.a bokslutet för 2015 fastställes samt beslut fattas om beviljande av ansvars¬frihet för styrelsen. Välkommen!

ARCHITECTAS TÄVLING
Architecta har utlyst en tävling för arkitekturstuderanden gällande en minnesskylt för arkitekt Vivi Lönn.Skylten kommer att placeras på väggen till KFUK:s hus, nuvarande Hotell Helga. Skylten skall avtäckas den 24.4.2016 när NNKY-KFUK fyller 120 år. På årsmötet kan vi avslöja vinnarens namn!

KOMMANDE PROGRAM
Som huvudexkursion under våren gör vi en tågresa till Mänttä, till Serlachius museer lördagen den 16.4.2016.
Konstnär Anselm Kiefers verk finns ännu utställda i Konstmuseum Gösta. Den tyskfödde Anselm. Kiefer är ju en av de mest berömda nutida konsnärerna i världen.. Utöver utställningarna bekantar vi oss med museets huvudbyggnad, Joenniemi herrgård och den prisbelönta paviljongen Gösta. Arkitekt Jarl Eklund planerade Joenniemi herrgård till bergsrådet Gösta Serlachius. Göstas paviljong är planerad av Barcelona-arkitekterna Hector Mendoza, Mara Partida och Boris Bezan.
Mera detaljer om resan i följande medlemsbrev.
Det restaurerade Nationalbiblioteket öppnade sina dörrar den 1.3.2016. En exkursion till biblioteket är under planering att ske i maj.
I September är det igen dags för en utlandsexkursion!
Hösmötet hålles tisdagen den 8.11.2016.
Lillajulfest firas torsdagen den 8.12.2016.
Mera information om kommande program i följande medlemsbrev. Följ även våra hemsidor www.architecta.fi. Där kan du även läsa medlemsbreven.