ARCHITECTA JÄSENKIRJE 1/2017

Hyvää juhlavuotta kaikki architectat!

EKSKURSIO AALTO-YLIOPISTON OPPIMISKESKUKSEEN
Kevään ensimmäinen ekskursio tehdään Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskukseen (entinen TKK:n pääkirjasto), Otaniementie 9, maanantaina 27.2.2017 klo 17. Uudistetun oppimiskeskuksen esittelevät sisustusarkkitehti Päivi Meuronen JKMM Arkkitehdit Oy:stä ja tietoasiantuntija Risto Maijala kirjastosta. Ekskursion jälkeen menemme omakustanteisille kahveille rakennuksessa sijaitsevaan kahvilaan.

EKSKURSIO FAZERIN VIERAILUKESKUKSEEN JA VUOSIKOKOUS
Teemme ekskursion keskiviikkona 22.3.2017 Fazerin vierailukeskukseen. Viime vuonna avatun rakennuksen esittelee arkkitehti Mikko Summanen Arkkitehtitoimisto K2S:stä. Tilausbussi lähtee Kiasman turistibussipysäkiltä klo 16.30. Keräämme bussissa käteisenä 10 € / osanottaja, mikä kattaa kierroksella jaettavan tuotekassin kustannuksen. Ilmoittautuminen Hanna Roudalle routa@dlc.fi, 040-5134579 viimeistään keskiviikkona 15.3.2017. Ekskursion jälkeen pidetään Architectan vuosikokous klo 18.00. Architecta tarjoaa bussikuljetuksen, kahvin/teen ja kahvileivän. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Tervetuloa!

ARCHITECTAN 75-VUOTISJUHLA
Architecta viettää 75-vuotisjuhlaa lauantaina 7.10.2017. Iltapäivällä on kaikille avoin seminaari, jonka työnimi on ”Naiset muuttavat arkkitehtuuria: Architecta 75 vuotta”, missä ei esitellä ainoastaan ammatissa toimivia naisia vaan myös yleensä arkkitehdin työtä ja sen moninaisuutta. Seminaariin on tulossa puhujaksi Yalen yliopiston arkkitehtikoulun varadekaani, arkkitehti Peggy Deamer. Hänen lisäkseen tulee monia kiinnostavia suomalaisia esiintyjiä. Jäsenille on tietysti hauska iltajuhla. Tule mukaan ideoimaan! Ilmoita meille, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmään.

Tulevasta ohjelmasta tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä. Seuratkaa myös yhdistyksen kotisivuja www.architecta.fi, jossa myös on luettavissa jäsenkirjeet.

ARCHITECTA MEDLEMSBREV 1/2017

Gott jubileumsår alla architector!

BESÖK TILL AALTO-UNIVERSITETS INLÄRNINGSCENTRUM
Den första exkursionen under våren beger sig till Aalto-universitets Harald Herlin inlärningscentrum (tidigare Tekniska Högskolans bibliotek) Otnäsvägen 9 måndagen den 27.2.2017 kl. 17. Det förnyade inlärningscentrumet presenteras av inredningsarkitekten Päivi Meuronen från JKMM Arkitekter Ab och dataexperten Risto Maijala från biblioteket. Efter besöket går vi tillsammans till husets kafeteria. Kaffe o.d. på egen bekostnad.

EXKURSION TILL FAZERS BESÖKSCENTER OCH ÅRSMÖTE
Vi gör en exkursion till Fazers besökscenter onsdagen den 22.3.2017. Huset som öppnades förra året presenteras av arkitekt Mikko Summanen från Arkkitektbyrå K2S. Bussen avgår kl. 16.30 från Kiasmas hållplats. I bussen samlas in 10 € per person för Fazers produktkasse och guidad rundtur, Architecta bekostar bussen samt kaffe/te med bröd. Anmälningarna till Hanna Routa, routa@dlc.fi, 040-5134579 senast onsdagen den 15.3.2017. Årsmöte hålles i Fazers utrymmen efter rundturen.
Vid årsmötet behandlas de stadge-enliga ärendena, bl.a bokslutet för 2016 fastställes samt beslut fattas om beviljande av ansvars¬frihet för styrelsen. Välkommen!

ARCITECTAS 75-ÅRSFEST
Architecta firar sin 75-årsfest lördagen den 7.10.2017 . På eftermiddagen anordnas ett även för allmänheten öppet seminarium med temat ”Kvinnor förändrar arkitekturen: Architecta 75 år”. I seminariet behandlas inte enbart yrkesarbetande kvinnliga arkitekters verksamhet utan arkitektarbete i allmänhet, vilket belyses mångsidigt. Som talare i seminariet kommer att bli bl.a. Yale arkitektskolas vicedekan Peggy Deamer. Vid sidan om henne kommer vi att få lyssna på flera finländska intressanta föredragare. På kvällen anodrnas festsupé. Kom med att skapa ideer. Meddela oss om du är intresserad att delta I festkommitténs arbete.

Mera information om kommande program i följande medlemsbrev. Följ även våra hemsidor www.architecta.fi. Där kan du även läsa medlemsbreven.